loading

Goede voorbeelden: Van Looy Accountants

werkplekleren

Leren en werken, werken en leren... grote slagzinnen. Het belangrijkste is dat er tijdens de opleiding ervaring op de werkvloer kan worden opgedaan, oftewel werplekleren!

Ons eerste goede voorbeeld binnen dit thema is Van Looy Accountants. 

We trachten  zelf ook steeds van binnen naar buiten te redeneren. Alles wat we doen begint met 'why'. Nadien volgen de procedures en de uitvoering van de dagdagelijkse taken.

Bio

Van eenmanszaak in bijberoep op een zolderkamer naar groeiend kantoor met momenteel 40 personen in dienst (consultants en in dienstverband): Dat is Van Looy Accountants vandaag.

We zijn een onderneming binnen de sector waarbij we in de eerste plaats mensgericht en teamgericht werken.  Onze klanten zijn onze ambassadeurs, omdat we belang hechten aan een goede (samen)werking.

Concreet werken we per dossier met 3 collega's, zoals een estafetteteam: een dossierbeheerder, een dossierverantwoordelijke en eindverantwoordelijke. De taken binnen een dossier noemen we de 
vier momenten van de waarheid: opmaken van de BTW-aangifte, van de aangifte personenbelasting, de jaarrekening en de tussentijdse cijfers met inzichten naar de toekomst. 

Werken bij Van Looy is veel 'training and learning on the job'.  Er wordt ook teamoverschrijdend te werk gegaan: een beheerder kan bijvoorbeeld voor verschillende eindverantwoordelijken aan de slag zijn.  Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een buddy-systeem om zo efficiënt samen te werken.
  
Aan de hand van een competentiematrix wordt alles afgestemd op de persoon die in dienst komt. Verder zetten we heel fel in op feedbackgesprekken, snelle feedback door middel van dialoog, en steken we voldotijd in persoonlijke ontwikkelingsplannen, zowel of vlak van hard skills en soft skills. Tot slot werken ook met een externe kantoorcoach

Missie en visie

In één zin samengevat is onze missie: "elkaar en onze klanten succesvol maken". Dat is onze 'why'
Hoe we iets doen, dat kan teruggevonden worden in onze procedures en interne afspraken.

Een aantal zaken die in onze organisatie steeds terugkomen:

  • Maximale flexibiliteit en vrijheid in de organisatie van het werk;
  • Een vlakke organisatiestructuur. Bij ons geen piramide structuur, wij werken steeds in teams met evenwaardige teamleden;
  • Open en transparante communicatie tussen de collega’s onderling en met de klanten;
  • Klantgerichtheid in alles wat we doen: we willen immers niet enkel onszelf en de collega’s, maar ook de klanten succesvol maken.

Waarom zet Van Looy actief in op werkplekleren en wat is volgens hen de meerwaarde?

We werken voornamelijk met bachelorstudenten of graduaten. De markt is zeer moeilijk, want er zijn weinig geschikte profielen op de markt. Op deze manier willen we de studenten graag tonen dat er goede kantoren zijn waar het mensgerichte ook centraal staat en trachten we de studenten binnen de sector te houden.

Het vinden, binden en boeien van de juiste medewerker is erg belangrijk. Door de student uitgebreid te laten kennismaken, willen we de kans op een duurzame aanwerving kunnen na de stage vergroten.

Hoe probeert Van Looy het verschil te maken voor de stagiair of student? 

We ontvangen de student/stagiair net zoals een nieuwe medewerker, waarbij ze het hele begeleidingssysteem (buddy, leertraject) krijgen. Door heel mens- en teamgericht te werken, willen we het verschil maken voor de stagiair/student. De student/stagiair krijgt ook toegang tot onze online leermodules rond bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. 

Bij een stagiair gaan we ons iets minder richten op de persoonlijke interesses, maar proberen hier wel rekening mee te houden. Waar we wel rekening mee houden is het woon-werk afstand en haalbaarheid.

Volgen de mentoren/collega’s opleidingen om een betere begeleiding te geven aan de stagiair?

Onze stagiaires hebben een stagementor. Die heeft op zijn beurt dan weer een eigen coach, maar het is voornamelijk op aanvoelen en ervaring. Onze externe kantoorcoach kan ook ondersteunen waar nodig. 

Daarnaast sluiten we aan bij de mentorcafés van Liberform!

Hadden jullie ook al minder goede ervaringen met een stagiair/student? Hoe gingen jullie hiermee om?

We hebben een stagiaire gehad waarbij de motivatie verdween tijdens de stage en is uiteindelijk uitgecheckt; werkte niet meer zoveel, leverde laptop niet in, stopte dan plots met de stage, … We hebben dit zo goed als mogelijk proberen afronden, maar laten dit niet doorwegen voor nieuwe studenten/stagiaires. In de eerste plaats gaan we letten op de intrinsieke motivatie van de student/stagiair alvorens we hem of haar van start laten gaan.

Wat geeft Van Looy nog mee aan ondernemingen die met werkplekleren willen starten?

Focus op de mensen. Het opleiden van mensen is een mensgerichte taak, waarbij de persoonlijke aanpak en de connectie met de stagiair zeer belangrijk is. Spreek de verwachtingen heel duidelijk uit en maak desnoods een stappenplan/brochure op met de verwachtingen.