loading

Leren en werken, werken en leren... grote slagzinnen. Het belangrijkste is dat er tijdens de opleiding ervaring op de werkvloer kan worden opgedaan, werplekleren dus!

Projecten

Liberform is in volgende projecten betrokken en draagt haar steentje bij om in de sector van het vrije beroep werkplekleren, stages en duaal leren te introduceren:

Arteveldehogeschool, Syntra Midden-Vlaanderen en Liberform engageren zich om twee afstudeerrichtingen van de professionele bacheloropleidingen Organisatie en Management en Bedrijfsmanagement te dualiseren. Dat houdt in dat studenten niet langer aan het einde van hun opleiding op stage gaan, maar al tijdens hun studies nieuwe kennis en ervaring opdoen op de werkvloer: het zogenaamde werkplekleren. Meer informatie kan u hier terugvinden.

 

Het VSF project Duaal Leren@Odisee streeft naar het verhogen van de kwaliteit en maatgerichtheid van de graduaatsopleidingen, meer specifiek in functie van het werkplekleren in deze opleidingen. Daarnaast krijgt duaal leren in twee bacheloropleidingen vorm aan de hand van een pilootproject, namelijk in de bachelor Elektromechanica en de bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Supply Chain Management.

Het geheel wordt begeleid door een externe klankbordgroep waar Liberform deel van uitmaakt. Een nauwe samenwerking waarin onder meer kwaliteitsvol duaal leren en de ondersteuning van de mentor geconcretiseerd wordt, rekening houdend met de noden uit de sectoren.

Wilt u graag meer weten over het project en werkplekleren binnen de sector van het vrije beroep?  Neem gerust contact op via info@liberform.be


Divergent ontwikkelt samen met de accountancy-sector een begeleidingsaanpak voor jobtransities in accountancyberoepen, met als doel werknemers aan het werk te houden binnen het bedrijf, binnen de sector of elders op de arbeidsmarkt. De begeleiding bestaat uit een mix aan instrumenten zoals jobherontwerp, loopbaanbegeleiding, oriëntatie naar herscholing, en interne en externe mobiliteit. De aanpak is zowel gericht naar Gentse organisaties en bedrijven als naar werknemers. 


Goede voorbeelden uit de sector

Werplekleren bij Van Looy Accountants

"We trachten  zelf ook steeds van binnen naar buiten te redeneren. Alles wat we doen begint met 'why'. Nadien volgen de procedures en de uitvoering van de dagdagelijkse taken."

Lees meer

Uw onderneming als volgend goed voorbeeld?

 Bent u geïnteresseerd  om in één van de projecten te participeren of  wilt u graag meer over stage te weten  komen?

Laat het ons weten