Onze projecten

Elk jaar opnieuw werkt Liberform mee aan verschillende projecten of werkt eigen initiatieven uit, al dan niet in samenwerking met verschillende sectoren. De projecten zullen steeds in het teken staan van een relevant thema, waarbij we wel vaker het draagvlak nog moeten creëren en dus koploper zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die momenteel lopen en de projecten die reeds afgelopen zijn.

Meer weten over een specifiek project?

Contacteer ons via info@liberform.be

Lopende projecten

Werkbaar werk

Onder impuls van de SERV zetten 30 sectorfondsen hun schouders onder de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk. Doel van de campagne is werkgevers aanzetten tot reflectie over werkbaar werk in hun eigen organisatie.

Meer informatie

Diversiteit

Werken aan diversiteit en toekomstig personeelsbeleid. Projecten van Liberform met anderen sectoren.

Meer informatie

Werplekleren

Leren op de werkvloer. Werkplekleren, duaal leren en beroepskwalificerende trajecten. Projecten i.s.m. Liberform.

Meer informatie

Check-it

Binnenkort meer hierover!

Afgelopen projecten

Jobcapacity 2030

Technische/technologische en maatschappelijke veranderingen veranderen onze manier van werken.Maar wat betekent dit voor de ondernemingen in de sector van de vrije beroepen ?

Meer informatie